Terapie polem elektromagnetycznym


W naszym gabinecie do terapii polem elektromagnetycznym używamy generatora plazmowego. Dzięki wykorzystaniu zjawiska rezonansu urządzenia te umożliwiają bezinwazyjną likwidację patogenów (bakterii, pasożytów, grzybów, wirusów), mogących być przyczyną różnych dolegliwości.
Każdy żywy organizm ma określoną, specyficzną częstotliwość rezonansową. Generator plazmowy wytwarza odpowiednie częstotliwości fal elektromagnetycznych, które powodują, że wykryty patogen wpada w rezonans i rozpada się. Martwy jest usuwany przez organizm. Nasze lampy generują pole elektromagnetyczne o dokładnie określonej częstotliwości w zakresie 1Hz do 900 kHz.
Wieloletnie prace badaczy w różnych krajach umożliwiły stworzenie zestawień częstotliwości mających wpływ na określony rodzaj patoegnów. Patogeny nie mają mechanizmów obronnych mogących je zabezpieczyć przed rezonansem. Szczególnie bakterie boreliozy, posiadające wyjątkowe, specyficzne zdolności obronne, nie potrafią obronić się w przypadku działania pola elektromagnetycznego i to bez względu na to gdzie się ukryły.
Dodatkową zaletą posiadanych lamp plazmowych jest unikalna funkcja pozwalającą na wydrębnienie najbardziej skutecznych częstotliwości oddziaływujących na organizm. Podnosi to skutecznośc terapii i ogranicza jej czas.
Po serii terapii celowe jest okresowe powtórzenie jednego seansu w celu zniszczenia borelii które mogły nie zostać wyeliminowane.
Terapia jest bezpieczna w porównaniu z innymi metodami i nie wywołuje skutków ubocznych.

Właściwości generatora plazmowego:

Przeciwwskazania do terapii:Test objawów
Zachęcamy do uzupełnienia testu objawów boreliozy. Nie zastępuje on dagnozy, w tym konsultacji lekarskiej, ale na podstawie występujących objawów można oszacować prawdopodobieństwo występienia zarażenia boreliozą, a następnie wykonać badania.