BEMER - zastosowanie fototerapii


Fototerapia BEMER Jedną z funkcji aparatu BEMER jest fototerapia. Jest to uzupełniające leczenie światłem czerwonym o długości fali 660nm, które stosujemy w przypadku: