Choroby przewlekłe


Według Głównego Urzędu Statystycznego już co trzeci Polak choruje przewlekle lub długotrwale. Najczęściej występując choroby przewlekłe to:Choroby przewlekłe w znacznym stopniu pogarszają jakość życia, sprawność ruchową, odbierają siły. Pojawiają się w rożnym wieku, mogą rozwijać się niezauważone latami. W naszym gabinecie proponujemy diagnostykę kwantową urządzeniem Skaner 3D NLS w celu zlokalizowania przyczyn dolegliwości. Za pomocą Skanera oraz lampy plazmowej wspomagamy również terapię – likwidujemy patogeny, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju chorób. Polecamy wizytę w naszym gabinecie gdy: