Certyfikowane urządzenie medyczne do leczenia bólu


W naszym gabinecie oferujemy leczenie przewlekłego bólu, fibromialgii, bólu szkieletowego i migreny.
Proponujemy również terapie uzupełniającej leczenie chorób psychicznych, takich jak depresja, lęk i związane z nimi zaburzenia snu.

Zabiegi przeprowadzane są certyfikowanym urządzeniem medycznym spełniającym wszystkie wymagane testy i kontrole dla klasy IIa UE.
Jak każde urządzenie medyczne, również to które jest przez nas używane było poddane kompleksowym, długotrwałym i złożonym testom pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i potwierdzenia jego skuteczności.

Działanie urządzenia opiera się na teorii dr Roberta O. Beckera i dr Bjorna Nordenstroma, którzy odkryli, że spadek napięcia błony komórkowej może powodować wiele chorób lub dysfunkcji w organizmie.
Zgodnie z opracowanym przez nich modelem, zdrowie całego organizmu zależy od zdrowia komórek i ich zdolności do wzajemnej komunikacji (wymiany jonowej, szybkości usuwania produktów przemiany materii itp.). Zdrowie komórki natomiast może być charakteryzowane przez jeden prosty parametr jakim jest elektryczne napięcie błony komórkowej. Idealną wartością napięcia komórki jest -70 mV, wówczas komórka ma dość energii do życia i komunikacji z innymi komórkami. Podczas choroby wartość ta często spada do -50 mV. Po osiągnięciu poziomu -40 mV może zacząć pojawiać się ból i stan zapalny. Im niższa jest ta wartość tym bardziej zaburzony jest metabolizm komórkowy. Zgodnie z ustaleniami Beckera i Nordenstroma, poziom -15 mV stanowi wartość progową, poniżej której komórka może się mutować co często skutkuje różnymi chorobami oraz problemami zdrowotnymi.

Aby zapobiegać degeneracji komórek lub usuwać skutki już zaistniałego spadku napięcia komórkowego należy oddziaływać na komórki poprzez wprowadzenie odpowiednich impulsów elektrycznych do organizmu. Przywracają one napięcie komórkowe do zakresu zdrowego (fizjologicznego). Prądy te są bardzo małe, mieszczą się w zakresie kilku mikroamperów. Najważniejszym kryterium w przypadku tego typu terapii jest to, aby były one podawane w formie odpowiednich częstotliwości, dlatego tę formę terapii nazywa się również „terapią częstotliwościami”.
Terapie tego typu były opracowywane w toku trwających dziesięciolecia badań, jakie prowadzone były przez naturopatów i naukowców. Stwierdzono, że częstotliwości elektryczne są językiem komunikacji między komórkami. Wynika z tego, że metabolizm i podział komórek, napięcie błony komórkowej, wytwarzanie energii przez komórki (synteza ATP) i synteza białek mogą być pobudzane poprzez terapię odpowiednimi indywidualnie dobranymi częstotliwościami. Bezpieczeństwo tej formy leczenia zostało udowodnione w toku wielu badań i doświadczeń, które zostały potwierdzone przez tysiące zabiegów.

Dzięki zastosowaniu częstotliwości kontrolowanej przez pole informacyjne, urządzenie optymalnie stymuluje środowisko komórkowe oraz napięcie błony komórkowej za pomocą określonych, częstotliwości i prądów (w czasie rzeczywistym). Tym samym m.in. metabolizm oraz podział komórkowy są tak stymulowane, aby wzmocnić syntezę ATP, tj. produkcję energii komórkowej oraz syntezę białek będących podstawowym budulcem ludzkiego organizmu.

Urządzenie to łączy się z ciałem za pomocą elektrod noszonych na nadgarstkach, usznych elektrod klipsowych lub elektrod samoprzylepnych. Jest ono sterowane specjalną aplikacją.
Wbudowana w urządzeniu funkcja analizy rezonansu nadzoruje czas trwania częstotliwości wymaganej dla danego organizmu oraz ustawicznie kontroluje postępy w zakresie działania wszystkich zastosowanych częstotliwości. W odpowiednim czasie urządzenie samoczynnie przełącza się na kolejną częstotliwość i stosuje ją tak długo, aż przestanie być potrzebna, lub do zakończenia maksymalnego czasu stosowania.