Biorezonans - historia oraz metody


Biorezonans to naturalna, bezinwazyjna metoda eliminowania obciążenia organizmu spowodowanego przez patogeny, pasożyty, toksyny, bakterie, wirusy, metale ciężkie i wiel innych wykorzystująca pole elektromagnetyczne.

Pierwsze badania dotyczące częstotliwości, drgań cząsteczek oraz pola elektromagnetycznego przeprowadził znany naukowiec Nikola Tesla. W późniejszych latach kontynuował je inny wybitny naukowiec Georg Lakhovski, który zajmował się wpływem fal radiowych na rośliny i zwierzęta.

Pierwsze informacje o pracy nad falami wykorzystywanymi w maszynach do biorezonansu pojawiły się w latach 30 XX wieku, gdy znany amerykański wynalazca, twórca mikroskopu powiększającego (60 tys. razy obiekt obserwowany) Royal Raymond Rife stwierdził, że za pomocą urządzenia własnego pomysłu jest w stanie osłabiać lub niszczyć patogeny wywołując niszczycielskie drgania w składających się na nie cząsteczkach. Odkrył on, że za pomocą częstotliwości można eliminować mikroorganizmy, gdyż różne substancje mają różne drgania. W ciągu kilku lat pracy nad częstotliwościami mikroorganizmów R. Rife stworzył tabelę częstotliwości niszczących określone czynniki chorobotwórcze. Przeprowadzał testy na zakażonych osobach z uzyskaniem pozytywnych wyników terapią. Osiągnął bardzo dobre rezultaty w leczeniu raka, bez stosowania toksycznych leków czy operacji chirurgicznych. Niestety rozwój metody wynalezionej przez Rife'a został powstrzymany przez liczne komisje lekarskie naciskane przez lobby farmaceutyczne.

W Europie Biorezonans magnetyczny ma także swych ojców. Dwóch niemieckich naukowców z drugiej połowy XX wieku - Franza Morella i Ericha Rasche. Wymyślili i wyprodukowali oni aparat MORA. Znaleźli pomysł na wygaszanie szkodliwych fal przez ich lustrzane odbicie ("mirror-image"). Metoda ta wykorzystuje impulsowe pole magnetyczne do diagnostyki, jak i terapii. Większość istniejących i funkcjonujących na świecie aparatów do biorezonansu jest zbudowanych na bazie ich wynalazku.

Kolejną osobą, o której należy wspomnieć jest kanadyjka Hulda Clark, pod koniec XX wieku przeprowadziła ona bardzo rozległe badania nad życiem drobnoustrojów. Wykonała tysiące testów pomiarowych ustalając częstotliwości życia różnych patogenów. Skonstruowała własny generator częstotliwości tzw. zapper, służący do likwidacji pasożytów w organizmie bez naruszenia jego zdrowej tkanki.

Na podstawie swoich wieloletnich badań Clark uznała, że przyczyną chorób są inwazje pasożytnicze, chemikalia, metale ciężkie i toksyny. Badaczka przebadała i opracowała skuteczne programy lecznicze eliminujące znaczną ilość pasożytów i dziesiątki symptomów chorobowych. Głównym narzędziem usuwania patogenów z organizmu jest generator częstotliwości.

Od czasów wynalazku "promienia Rife’a, aparatu MORA oraz zappera Huldy Clark, pojawiły się mniej lub bardziej zaawansowane wersje generatorów częstotliwości biorezonujących oraz metody terapii.
Wymienić tu można:
- popularne ze względu na swoją dokładność -metody Volla i Wegatest.
- urządzenia popularne na rynku -BICOM, Mezator M1, NLS, Lampa plazmowa, Quantum pro+, DCM, PEMF Pulser Combo -Boba Beck'a, Sweeper, Zapper i wiele innych.

Częstotliwości szerzej zostały opisane przez Huldę Regehr Clark w opracowaniu "Kuracja życie" oraz przez dr Nenah Sylver w "Podręczniku R. Rife'a, katalog częstotliwości pasożytów".

Na dzień dzisiejszy zarejestrowano przedziały częstotliwości 150000 rodzajów form pasożytniczych.

Zabiegi biorezonansem nie są rodzajem elektroterapii ani też formą napromieniowywania. Terapie przebiegają na płaszczyźnie ultrasłabych pól elektromagnetycznych.

Zachęcamy do obejrzenia filmu .